Linné Hemvård Växjö

Vill du vara en del av vårt team?

Linné Hemvård är ett privat vårdföretag som tillstånd enligt IVO för hemtjänst, hemsjukvård som kompletteras med hushållsnära tjänster och följer Kommunals kollektivavtal. Vi ser till omsorgstagaren och lyssnar på dennes behov för att sedan uppfylla de kraven som ställs på oss. För att lyckas med vårt arbete har vi tre kärnvärderingar som hela verksamheten grundar sig på; enkel kommunikation, samhörighet och på individens villkor. Linné Hemvård startades 2012 och finns både i Växjö och Ljungby. I Växjö är vi över 100 medarbetare och ca 145 omsorgstagare i hela Växjö som har valt att använda Linné Hemvård. Vi är en blandad personalgrupp utifrån kön, ålder och nationaliteter.